آدرس مرکز خدمات فیبر نوری تیماآدرس:  تهران – خیابان اسد آبادی – خیابان امیر جهانبخش ( سوم ) – پلاک ۱۹ – واحد ۵

تلفن مرکز خدمات فیبر نوری تیماتلفن: ۸۸۱۰۲۱۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس مرکز خدمات فیبر نوری تیمافکس: ۸۸۱۰۲۱۶۶ ۲۱ ۰۰۹۸