حفاری و کابل کشی زمینی فیبر نوری

حفاری و کابل کشی زمینی فیبر نوری اجرای کایل کشی فیبر نوری در زیر زمین می باشد. مرکز خدمات فیبر نوری تیما مطابق با دستور العملی که تهیه و تدوین شده است که رعایت آن در حفاری و کابل کشی فیبر نوری  الزامی است پروژه های مرتبط را به اجرا می رساند.

انتخاب کابل فیبر نوری جهت کابل کشی زمینی

انتخاب کابل فیبر نوری جهت کابل کشی زمینی

کابل فیبر نوری شامل دو قسمت می باشد. کور و روکش. روکش کابل از مواد مختلفی تهیه میشود که می تواند  Polyvinyl Chloride-PVC  یا Low Smoke Zero Halogen-LSZH   باشد و در دو نوع Indoor وOutdoor تولید می شوند که مدل Outdoor مورد استفاده ما در کابل کشی زمینی می باشد. کابل های فیبر نوری Outdoor خود در مدل های مختلف مانند دفنی یا کانالی و همچنین Steel Armored تولید می شوند که بسته به سناریو خود مدل مناسب را انتخاب می کنیم.

 

دستور العمل کابل کشی خاکی فیبر نوری

حمل و نقل فیبر نوریحمل و نقل کابل فیبر نوری

کابل ها به طور معمول روي قرقره هاي چوبي يا فلزي پيچيده مي شوند. در زمان حمل و نقل، قرقره بايد با قرار دادن گوه هاي مناسب در اطراف آن مهار شده و از حرکت آن جلوگيري به عمل آيد. قبل از پياده کردن قرقره، محموله بايد به دقت مورد بازرسي قرار گيرد تا از لحاظ سالم بودن در وضعيت مطلوبي قرار داشته باشد. همچنين در صورت صدمه ديدن کابل يا قرقره نسبت به تعويض آن ها اقدام گردد.
امکان توقف حرکت قرقره در هر لحظه بايد وجود داشته باشد تا در صورت توقف ناگهاني قرقره از جمع شدن کابل و شل شدن حلقه هاي آن جلوگيري گردد.

 

حداقل دما براي نصب کابل فیبر نوریحداقل دما براي نصب کابل

حداقل دماي محيط در زمان کابل کشي زمینی فیبر نوری براي کابلهاي با عايق و غلاف پلاستيکي برابر ۵- درجه سانتيگراد ميباشد. در صورتي که اين حداقل دما براي نصب رعايت نشود، عايق و غلاف خارجي کابل در حال خم شدن صدمه خواهد ديد. براي جلوگيري از صدمه ديدن کابل در دماهاي کمتر از درجه حرارت ذکر شده بايد کابل را گرم نمود و سپس عمل نصب را انجام داد. براي گرم نمودن کابل بايد قرقره در اطاقي با دماي ۲۵ درجه سانتيگراد براي حداقل ۲۴ ساعت قرار داده شود. لازم است که حتماً از گرم شدن تمام نقاط کابل اطمينان حاصل شود. دماي کابل نبايد از۴۰ درجه سانتيگراد زيادتر گردد. در طول مدت حمل کابل از محل گرم تا محل نصب بايد روي کابل با برزنت پوشيده شده تا سرد نشود عمليات کابلکشي بايد به دقت و سرعت انجام گيرد و کابل نبايد بيش از حد تعيين شده سرد شود.

حفاظت در برابر عوامل خارجی

نحوه کابل کشي بايد طوري انتخاب گردد که خطرات ناشي از خرابي هاي مکانيکي در آن به حداقل برسد. کابل ها نبايد در محيط هايي که دماي آن ها از حد پيش بيني شده تجاوز مي نمايند، نصب شوند. مجاري کابل و يا لوله ها بايد به قدر کافي با لوله و تجهيزات حرارتي فاصله داشته باشند. همچنین می بایست در برابر عوامل جوی و خورنده محافظت شده یا کایل مناسب انتخاب گردد.

ذخيره طول معينی از کابل در هنگام نصب ( دست پیچ )

با توجه به اينکه نقاط ضعف سيستم کابل بيشتر در محل انشعاب کابل ( مفصل و سرکابل ) مي باشد، لازم است طول معيني از کابل در هر يک از اين نقاط بعنوان رزرو در نظر گرفته شود. اين مقدار را ميتوان تا ۱۰ متر در نظر گرفت و طرز قرار گرفتن آن بايد به نحوي باشد که در مواقع عيب يابي مشکلي ايجاد نکند ( معمولاً اين ميزان طول از کابل را به صورت شکل هشت لاتين ۸ با رعايت شعاع خمش قرار مي دهند. )

روش هاي مختلف کابل کشی زمینی فیبر نوری

كابل كشي به روش دفني

كابل كشي با روش عبور كابل از لوله

کابل کشی دفنی فیبر نوریکابل کشی فیبر نوری به روش دفنی

براي اين منظور توسط نیروهای مرکز خدمات فیبر نوری تیما ابتدا گودالي متناسب با محل حفر شده و بعد از ريختن ماسه نرم در آن، کابل در گودال قرار گرفته و سپس با نصب پوشش حفاظتي مناسب گودال کاملاً پر ميشود. ماسه هاي ريخته شده علاوه بر حفاظت و نرمي زير کابل، دما را به خوبي منتقل نموده که اين موضوع باعث خنک شدن و استفاده بهتر از ظرفيت بارگذاري کابل مي شود.
قبل از کابل کشي مسير کابل بايد به طور دقيق نقشه برداري و مشخص صشود و در طول مدت کابل کشي اين نقشه به همراه فهرست لوازم مورد نياز در دستري باشد. اطلاعات لازم جهت تشخيص خطا در آينده و نيز اطلاعات جهت توسعه سيستم در آينده در آن ثبت گردد. همچنين بر روي نقشه بايد اطلاعاتي مانند نوع کابل، نماد آن، طول و محل سرکابلها ، مفصلها و… آورده شود. براي مشخص کردن مسير کابل بايد هماهنگي هاي لازم با شهرداري، راهنمايي و رانندگي، شرکتهاي گاز، آب، مخابرات و ساير شرکتهاي مرتبط به عمل آيد تا کليه موانعي که در مسير وجود دارند مشخص شده و بهترين مسير انتخاب شود. براي طرح مسير تا حد ممکن بايد از پياده روها استفاده نمود.
عرض کانال بستگي به تعداد کابل دفن شده دارد که به طور معمول فاصله بين کابلها ۲۰ سانتيمتر و فاصله هر کابل از ديواره کانال ۱۵ سانتيمتر مي باشد. در استاندارد حداقل عرض براي حفر کانال براي يک مدار ۵۰ سانتيمتر لحاظ ميگردد.
عمق کانال از سطح زمين بستگي به تعداد کابلهايي دارد که روي هم قرار ميگيرد. در هر حال عمق کانال از سطح زمين در پياده رو نبايد از ۷۰ سانتيمتر کمتر و در زير سطح خيابان نبايد از يک صد و ده سانتي متر کمتر باشد.

حفاری و کابل کشی زمینی فیبر نوریتوصيه های عمومي در آماده سازی كانال فیبر نوری

ابتدا بستر کانال صاف، تميز وکوبانده می شود و سطح آن با ۱۰ سانتيمتر ماسه بادي نرم پوشانده ميشود.
جهت انجام حفاري در مسيرهاي آسفالت بايد مسير حفاري با کاتر بريده شود تا از آسيب رسيدن به حاشيه هاي محل حفاري جلوگيري شود.
کف کانال بايد در کل مسير هموار شود. در مواردي که به تاسيسات از قبيل لوله آب، فاضلاب و… برخورد شود، رعايت حريم طبق استاندارد به صورت عمودي يا افقي با تغيير جزئي مسير کانال يا افزايش عمق کانال، الزامي است.
خاک هاي برداشته شده بايد با حداقل فاصله ۳۰ سانتيمتر از لبه کانال ريخته شوند تا هرگونه فعاليت آزاد جهت خواباندن کابل امکانپذير باشد .در هنگام حفاري بايد در دو سمت کانال به فاصله ۱۰ سانتيمتر عاري از هرگونه ضايعات باشد تا در حين کابل کشي ضايعات وارد کانال نشود. بايد ديوارها از لحاظ استحکام مورد بررسي قرار گيرند و در صورت لزوم جهت جلوگيري از ريزش خاک کانال مهار شود.
براي نصب کابل در داخل کانال خاکي ابتدا بايد کف کانال کاملاً صاف تميز و کوبيده شده باشد و حداقل ۱۰ سانتيمتر ماسه نرم در گودال ريخته شود و کابل بر روي آن خوابانده شود. بعد از آن مجدداً روي کابل با قطر ۱۰ سانتيمتر ماسه نرم پوشانيده شود. به منظور حفاظت بیشتر از کابل ميبايست يک رديف آجر به عرض ۲۲ سانتيمتر يا يک رديف بلوک سيماني بر روي اين لايه چيده و سپس يک نوار زرد هشدار دهنده با عبارت “مسير کابل” کشيده شود. سپس روي مجموعه تا ارتفاع ۲۰ سانتيمتر سنگريزه و سپس روي آن خاک معمولي ريخته و کوبيده تا فشرده شود.

کابل کشی فیبر نوری از لوله

هنگامي که مسير کابل يا جادهها، خطوط راه آهن و… تقاطع دارد، کابل بايد از ميان لوله عبور داده شود. محل لوله هاي کابل بايد به نحوي انتخاب گردد که در عمل تحت تأثير حداقل تداخل از کارهاي ديگر قرار گيرد. لذا قوانين حريمها در هر مورد بايد رعايت شود. بايد توجه نمود که لوله بر روي خاک هاي ناپايدار قرار نگيرد و دقت گردد تا لبه هاي تيز لوله به کابل آسيب وارد نکند. بايد در محل ورود و خروج کابل از لوله از ورود سنگ و مواد اضافي ديگر به آن جلوگيري شود.

فاصله مجاز کابل فیبر نوریحريم کابل کشی فیبر نوری

فاصله مجاز کابل فیبر نوری جديد الاحداث از کابل موجود برق يا مخابرات در مسير موازي، حداقل ۳۰ سانتيمتر است.
فاصله مجاز کابل فیبر نوری جديد الاحداث از کابل موجود برق يا مخابرات در محل تقاطع، حداقل ۳۰ سانتيمتر است.
فاصله مجاز کابل فیبر نوری جديد الاحداث از لوله آب موجود در مسير موازي، حداقل ۳۰ سانتيمتر به صورت عمودي و ۳۰ سانتيمتر به صورت افقي است.
فاصله مجاز کابل فیبر نوری جديد الاحداث از لوله آب موجود در محل تقاطع حداقل ۳۰ سانتيمتر است.
فاصله مجاز کابل فیبر نوری جديد الاحداث از لوله گاز موجود در مسير موازي، حداقل ۱۰۰ سانتيمتر است.
فاصله مجاز کابل فیبر نوری جديد الاحداث از لوله گاز موجود در محل تقاطع، حداقل ۵۰ سانتيمتر است .
حريم کابل از پايه فونداسيون پايه ها حداقل ۵۰ سانتيمتر است.

متراکم نمودن خاک پس از حفاري

با توجه به کاهش تراکم خاک در کابل کشي زميني و از طرفي به دليل فشار ناشي از وسايل نقليه و به منظور جلوگيري از ضربه به کابل نياز است خاک حفاري شده از طريق غرقاب و کمپکت نمودن مناسب به تراکم مطلوب برسد.

مرکز خدمات فیبر نوری تیما شبکه مجری و پیمانکار حفاری و کابل کشی فیبر نوری قادر  است پروژه شما را از ابتدا تا انتها با رعایت کلیه دستور العمل های مصوب به انجام برساند.