نصب و راه اندازی و اجرا FTTH

نصب و راه اندازی FTTHپس از دریافت انشعاب FTTH درب ساختمان نوبت اجرا FTTH داخل ساختمان می باشد.  نصب و راه اندازی FTTH شامل دو مدل می باشد.

کابل کشی مستقیم تا واحد ها

برای ساختمان های با تعداد واحد کم عموما فیبر مستقیم از FAT مخابرات برای هر واحد کشیده می شود. FAT مخابرات خود شامل اسپلیتر می باشد که از خروجی هر کدام برای هر مشترک مستقیم انشعاب گرفته و فیبر تا واحد مشتری برده می شود.

کابل کشی FTTH داخل ساختمان

زمانی که ساختمانی دارای تعداد واحد زیاد می باشد عملیات فیبر کشی  و توزیع داخل ساختمان مستقل توسط خود مجتمع و پیمانکار FTTH اتجام می پذیرد.

روش های توزیع  FTTH داخل ساختمان

روش های اجرا FTTH داخل ساختمان به چند حالت انجام می شود.

اجرای FTTH به روش کابل Breakout

در این روش از توزیع FTTH داخل ساختمان مانند کابل کشی آنتن تلویزیون عمل می شود.  کابل های اصلی فیبر نوری از مرکز توزیع فیبر واقع در پایین ساختمان به برخی از طبقات کشیده می شود. از آنجا این کابل ها به کابلهای مشترکین متصل می گردد. تعداد فیبر های کشیده شده با تعداد کابل های مشترکین برابری می کند. کابل در طبقات به یک جعبه توزیع وارد شده و از آنجا به کابل های مشترکین متصل می شود. کابل های مشترکین با خمش خاص دسته بندی می شوند.

اجرا FTTH به روش breakout

این روش بیشترین استفاده را در توزیع FTTH در ساختمان دارد و در هر ساختمانی فارغ از توپولوژی قابل استفاده است. در مقایسه در روش های دیگر این سیستم شامل اجرای کل سیستم در مرحله نصب می شود. این روش در طبقات انتخاب شده نیاز به باکس توزیع دارد.

راه اندازی FTTH با میکروتیوبنصب و راه اندازی FTTH با استفاده از میکروتیوب Micro-Tube

روش اجرای FTTH دوم بیشترین کاربرد را برای زمانی دارد که تعداد مشترکین مشخص نیست.

سیستم کابل کشی FTTH بر اساس میکروتیوب Micro-tube یا میکرو داکت Microduct شامل بسته های کوچک لوله های انعطاف پذیر است. هر تیوب برای یک مشترک ارایه می شود. اتصال پکت های عمودی با اتصالات مخصوص نیز امکان پذیر است. راه حل های تجاری بر اساس پکیج یا میکروتیوب اختصاصی امکان پذیر است. این سیستم میتواند دارای تنوع در رنگ، شامل، ابعاد و انعطاف پذیری باشد.

اجرای FTTH با استفاده از میکروتیوب میکروتیوب 1

 

میکروتیوب

در این روش معمولا کابل ها درون میکروتیوب با کمک ماشین دمنده دمیده می شود. روش کار سریع و آسان است. در این روش اپراتور هزینه ها را تقبل نکرده و توسط مشترکین پرداخت می شود.

اجرای FTTH با کمک کابل دسترسی آسانراه اندازی FTTH با استفاده از کابل با دسترسی آسان

روش سوم ترکیبی از دو روش قبلی و بر اساس استفاده از کابل های با دسترسی آسان است. این روش به نظر آسان ترین و سریع ترین روش کابل کشی تا واحد ها در ساختمان ها است.
کابل با دسترسی آسان یک کابل فیبر نوری با تعداد تار مختلف ( ۳۶،۲۴،۱۲ یا ۴۸ کور) به قطر ۰٫۹mm و روکش تایت بافر در غلاف LSZH است. فیبرها می توانند مستقیم برای هر مشترک بدون نیاز به انجام اتصال از رایزر ساختمان کشیده شوند. آنها براحتی از پنجره شکست به غلاف بدون ژل خارج می شوند. پنجره شکست بوسیله واحد های breakout محافظت می شوند. انشعاب فیبر ها از داخل کابل بیرون کشیده شده و از درون غلاف محافظ مشترک تا پریز کشیده می شود.

نصب و راه اندازی FTTH به روش ستاره ای

در این روش یک کابل Indoor مستقل ار اتاق فنی تا هر آپارتمان کشیده می شود. این روش به علت ارزان بودن انشعاب و عدم وجود اتصالات و باکس دارای محبوبیت می باشد. در این روش به علت تعداد زیاد ترمینال پریز، نصاب ممکن است با مرتب سازی و مدیریت حجم زیاد فریم های انشعاب و رعایت خمش مجاز دچار مشکل گردد.