نصب و راه اندازی FTTH

کشیدن فیبر نوری به درب منازل و مجتمع ها توسط مخابرات انجام می شود. کاربر درخواستی به مخابرات داده و آن شرکت سر فیبر را در کنار ساختمان تحویل مشترک می دهد. پس از دریافت انشعاب FTTH کنار درب ساختمان، نوبت اجرا FTTH داخل ساختمان می باشد. این قسمت بر عهده مشترک است.  نصب و راه اندازی FTTH شامل دو مدل می باشد.

مدل های کشیدن فیبر FTTH

کابل کشی مستقیم تا واحد ها

برای ساختمان های با تعداد واحد کم عموما فیبر مستقیم از FAT مخابرات برای هر واحد کشیده می شود. FAT مخابرات خود شامل اسپلیتر می باشد که از خروجی هر کدام برای هر مشترک مستقیم انشعاب گرفته و فیبر تا واحد مشتری برده می شود.

کابل کشی FTTH داخل ساختمان

زمانی که ساختمانی دارای تعداد واحد زیاد می باشد عملیات فیبر کشی  و توزیع داخل ساختمان مستقل توسط خود مجتمع و پیمانکار FTTH اتجام می پذیرد. برای اطلاعات بیشتر کابل کشی فیبر نوری داخل ساختمان را مطالعه فرمایید.

روش های توزیع  FTTH داخل ساختمان

اجرای FTTH به روش کابل Breakout

در این روش از توزیع FTTH داخل ساختمان مانند کابل کشی آنتن تلویزیون عمل می شود.  کابل های اصلی فیبر نوری از مرکز توزیع فیبر واقع در پایین ساختمان به برخی از طبقات کشیده می شود. از آنجا این کابل ها به کابلهای مشترکین متصل می گردد. تعداد فیبر های کشیده شده با تعداد کابل های مشترکین برابری می کند. کابل در طبقات به یک جعبه توزیع وارد شده و از آنجا به کابل های مشترکین متصل می شود. کابل های مشترکین با خمش خاص دسته بندی می شوند.

نصب و راه اندازی FTTH به روش breakout

این روش بیشترین استفاده را در توزیع FTTH در ساختمان دارد و در هر ساختمانی فارغ از توپولوژی قابل استفاده است. در مقایسه در روش های دیگر این سیستم شامل اجرای کل سیستم در مرحله نصب می شود. این روش در طبقات انتخاب شده نیاز به باکس توزیع دارد.

نصب و راه اندازی FTTH با استفاده از میکروتیوب Micro-Tube

راه اندازی FTTH با میکروتیوب

روش اجرای FTTH دوم بیشترین کاربرد را برای زمانی دارد که تعداد مشترکین مشخص نیست.

سیستم کابل کشی FTTH بر اساس میکروتیوب Micro-tube یا میکرو داکت Microduct شامل بسته های کوچک لوله های انعطاف پذیر است. هر تیوب برای یک مشترک ارایه می شود. اتصال پکت های عمودی با اتصالات مخصوص نیز امکان پذیر است. راه حل های تجاری بر اساس پکیج یا میکروتیوب اختصاصی امکان پذیر است. این سیستم میتواند دارای تنوع در رنگ، شامل، ابعاد و انعطاف پذیری باشد.

نصب و راه اندازی FTTH با استفاده از میکروتیوب
میکروتیوب
میکروتیوب

در این روش معمولا کابل ها درون میکروتیوب با کمک ماشین دمنده دمیده می شود. روش کار سریع و آسان است. در این روش اپراتور هزینه ها را تقبل نکرده و توسط مشترکین پرداخت می شود.

نصب و راه اندازی FTTH با استفاده از کابل با دسترسی آسان

روش سوم ترکیبی از دو روش قبلی و بر اساس استفاده از کابل های با دسترسی آسان است. این روش به نظر آسان ترین و سریع ترین روش کابل کشی تا واحد ها در ساختمان ها است.
کابل با دسترسی آسان یک کابل فیبر نوری با تعداد تار مختلف ( ۳۶،۲۴،۱۲ یا ۴۸ کور) به قطر ۰٫۹mm و روکش تایت بافر در غلاف LSZH است. فیبرها می توانند مستقیم برای هر مشترک بدون نیاز به انجام اتصال از رایزر ساختمان کشیده شوند. آنها براحتی از پنجره شکست به غلاف بدون ژل خارج می شوند. پنجره شکست بوسیله واحد های breakout محافظت می شوند. انشعاب فیبر ها از داخل کابل بیرون کشیده شده و از درون غلاف محافظ مشترک تا پریز کشیده می شود

اجرای FTTH با کمک کابل دسترسی آسان

نصب و راه اندازی FTTH به روش ستاره ای

در این روش یک کابل Indoor مستقل ار اتاق فنی تا هر آپارتمان کشیده می شود. این روش به علت ارزان بودن انشعاب و عدم وجود اتصالات و باکس دارای محبوبیت می باشد. در این روش به علت تعداد زیاد ترمینال پریز، نصاب ممکن است با مرتب سازی و مدیریت حجم زیاد فریم های انشعاب و رعایت خمش مجاز دچار مشکل گردد.