خدمات فیبر نوری 

راه اندازی فیبر نوری از طراحی تا کابل کشی تا نصب اتصالات و تحویل نهایی می بایست با رعایت اصول و استاندارد انجام پذیرد تا بتوان حداکثر راندمان را از آن دریافت کرد. مرکز خدمات فیبر نوری تیما با استفاده از نیروهای متخصص و کارآزموده و در اختیار داشتن رزومه موفق در اجرای پروژه های متعدد می تواند شما را در اجرای فیبر نوری رساند.

  طراحی شبکه فیبر نوری

  کابل کشی فیبر نوری

  کابل کشی زمینی و خاکی فیبر نوری

  کابل کشی هوایی فیبر نوری

  کابل کشی فیبر نوری داخل ساختمان

  تست و عیب یابی فیبر نوری

  فیوژن فیبر نوری و مفصل بندی

نصب و راه اندازی و اجرای FTTH

این شرکت به عنوان طراح و پیمانکار فیبر نوری شما را در انجام پروژه فیبر نوری از ابتدا تا انتها بطور کامل همراهی خواهد کرد.